Berbagiilmudunia’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

amalan surat-surat dari al-quran

CARA BERAMAL SUATU ILMU

Hendaklah anda berwudlu lebih dahulu dengan tertib dan rapi.

Sholat sunnah dua raka’at (baca niatnya “Usholli sunnatan ro’ataini lillahi Ta’ala”).

Selesai salam mengucapkan istighfar 70 kali : “Astaghfirullohal ‘adzhiiim”.

Lalu membaca Sholawat 70 kali : “Allohummah sholli ‘alaa Muhammaddin, Wa ‘alaa ali

Muhammad”.

e. Bertawassul kepada nabi Muhammad SAW., juga kepada malaikat, kepada sahabat, nabi

yang empat, kepada nabi Ilyas a.s dan nabi Khidir a.s, kepada para waliyulloh, seperti

syeh Abduk Qodir Jaelani dan para wali songo, serta kepada para ustad/penulis risalah ini

atau yang anda kenal, juga kepada ibu&bapak anda.

Cara bertawassul sebagai berikut : (baca dengan khusu’).

– “Ilaa hadlrotin Nabiyyil Muhammad Shollallohu ‘alaihi wasallam. Syai-u lillaahi Al-

Fatihah”. (lalu baca surat Al-Fatihah 1x).

– “Ilaa hadlrotin malaikatil mukorobin wasi saadatinaa Abu Bakrin, Wa ‘Umara, Wa

‘Usman, Wa Ali rodiyallohu ‘anhum, Syai-u lillahi Al-Fatihah”. (lalu baca surat Al-

Fatihah 1x).

– “Ilaa hadlrotin Nabiyyil Ilyasi ‘a.s Wa Ilaa Nabiyyil Khidir a.s, Syai-u lillaahi Al-

Fatihah”. (lalu baca surat Al-Fatihah 1x).

– “Ilaa hadlrotin Auliyaillohi Ta’alasyayidinal Abdul Qodir jaelani, Wa ilaa kanjeng

Sunan kalijaga, Kanjeng Sunan Malik Ibrahim, Kanjeng sunan Bonang, Kanjeng

Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kudus,

Kanjeng Sunan Drajat, Kanjeng Sunan Gunung Jati Syai-u lillaahi Al-Fatihah”. (lalu

baca surat Al-Fatihah 1x).

– “Khususon ilaaruhi … wa ilaa ruhi …, syai-u lillahi Al-Fatihah”.(lalu baca surat Al-

Fatihah 1x).

– “Khususon ilaaruhi … wa ilaa ruhi …, syai-u lillahi Al-Fatihah”.(lalu baca surat Al-

Fatihah 1x).

Catatan :

Titik diisi nama orang (Bapak atau ibu/ Ustadz) yang dituju.

f. Setelah selesai bertawassul baru bisa anda membaca amalan-amalan yang anda

kehendaki.

SHOLAT HAJAT KHUSUS

Bila anda mempunyai suatu hajat yang penting dan agar cepat terkabul, maka setiap tengah

malam lakukan sholat hajat khusus.

Sholat hajat khusu ini ada 4 raka’at 2 salam. Tetapi sebaiknya sebelum anda mengerjakan sholat hajat

khusus, lakukan sholat tobat 2 raka’at.

Caranya:

a. Pada jam 12 malam anda bersuci dulu (wudlu)

b. Lakuka sholat tobat 2 raka’at, niatnya : “Usholli sunnatan rak’ataini lillahi ta’ala”.

Setelah salam mohon semua dosa diampuni Alloh S.W.T, lalu baca istighfar 1000x

(Astaghfirullohal ‘adhiim).

c. Setelah selesai berdiri lagi melkukan sholat hajat 4 raka’at 2 salam, niatnya :

“Usholli sunnatan hajaati arba’a rak’ataini lillahi ta’ala”.

– Rakaat 1 sehabis baca Al-fatihah, baca surat Al-Ikhlas 10 x.

– Rakaat 2 sehabis baca Al-fatihah, baca surat Al-Ikhlas 20 x, lalu salam.

– Rakaat 3 sehabis baca Al-fatihah, baca surat Al-Ikhlas 30 x.

– Rakaat 4 sehabis baca Al-fatihah, baca surat Al-Ikhlas 40 x, lalu salam.

d. Setelah salam, bacalah amalan-amalan seperti berikut :

– Sholawat nabi 50 x.

– “Subhaana huwal hamdulillahi walla ilaha ilalloh waallohu akbar” 50 x.

– Al-Fatihah 1 x.

– Ayat Kursyi 1 x.

– “Laa ila hailalloh” 50 x.

– Lalu baca 1 x do’a seperti berikut :

– “Allohumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad shoolatan tunjina biha min jami’il

ahwali wal afati wa toqdhilana min jami’il hajati. Wa tuthohhruna biha min jai’is

sayi’ati wa tarfa’una biha ‘indaka a’alad darojat Wa tu balliighuna biha aqshol ghoyat

min jami’il khairoti fil hayat Wa ba’dal mammati Wa shollohu ‘alla khoiri khalqihi

Sayyidina Muhammad Wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallama”

– Do’a permohonan …. (apa tujuannya).

– “Allohu Akbar” 21 x.

– Salam.

SURAT YASIN AYAT 9

“Keilmuan ini merupakan ijazahan dari KH. Hasyim As’ari. Bisa digunakan untuk mengelabuhi polisi yang mau menangkap kita, permainan sepakbola, voli dll (tergantung niat kita)
Amalannya yakni :
surat yasin ayat ke 9 (Waj’alna mim baini ….. al ayat)
caranya : diamalkan rutin minimal 3x sehari sebelum diamalkan kontak (wasilah) ke pemberi ijazah.
cara penggunaan :
Jika untuk menghilang baca ayat 3x tanpa bernafas sambil bayangkan tubuh anda dikelilingi oleh pagar ghaib, selanjutnya baca ayat dalam hati.
Jika untuk permainan seperti bola voli/sepak bola bacakan pada sapu lidi/batang korek 3x tanpa nafas sambil niatkan untuk mengaburkan pandangan lawan setelah itu tancapkan batang korek tadi di sebelah kiri gawang bagian depan (sepak bola) kalo volly disebelah kiri garis belakang bagian dalam jika ganti tempat (sesi 2) cabut batang korek tadi sambil membaca “Inna fatahna laka fatham mubiina” 3x tanpa nafas.

Mahabah Yusuf


Amalan Surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi: “Idz qola Yusufu li abihi ya abati inni roaitu ahada ‘asyaro kaukabaw wasy-syamsa wal qomaro roaituhum li sajidin”. Ayat ini dapat dimanfaatkan untuk ketentraman keluarga, kharisma umum, kharisma peribadi (khusus) dan kewibawaan, dengan cara:
• Jika dibaca utuh sebanyak 7 kali setiap usai shalat fardhu dapat menentramkan keluarga yang tidak harmoni.
• Jika dibaca 7 kali setiap usai shalat mahrib dan subuh, dapat meningkatkan daya kharisma.
• Jika bacaan depannya ditambah kalimat “Ya Abrozhu” sehingga berbunyi : Ya Abrozhu roaitu ahada ‘asyaro kaukabaw wasy-syamsa wal qomaro roaituhum li sajidin. Bermanfaat untuk meningkatkan daya wibawa.
• Jika dibaca secara utuh sebanyak 4444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) dengan ditirakati selama 3 hari dengan puasa ruh, dan setiap 100 (seratus) bacaan ditiupkan pada minyak wangi, maka minyak itu memiliki kekuatan pelet.

• Jika ada penyisipan kalimat “ War rijal, wan-nisaa’, wa jami’il mahluqin” sehingga berbunyi : Idz qola Yususfu li abihi ya abati inni roaitu ahada ‘asyaro kaukabaw wasy-syamsa wal qomaro War rijal, wan nisaa’, wajami-il mahluqin, roaituhum li sajidin. Bermanfaat untuk daya tarik atau mahabbah pribadi (khusus).

Amalan Al-Ikhlas

Pengalaman saya dengan surat ini yaitu ketika saya mencari kerja setelah lulus kuliah. saya selalu mengamalkannya setiap hari dengan cara sholat hajat baik siang ataupun malam. rakaat pertama setelah surat alfatihah membaca surat al-ikhlas 10x. rakaat kedua 20x sampai pada rakaat ke 4 yaitu 40x.

kemudian setelah sholat dilanjutkan lagi dengan membaca surat al-ikhlas 50x, lahaula wala quatailla billah…… 70x dan istighfar 70x. kemudian baru berdoa sesuai dengan hajat kita.

sekitar sebulan setelah itu ternyata disuruh melamar kerjaan sama teman dikantornya. tanpa tes dan wawancara langsung saja diterima.

Ayat 7

Ayat tujuh itu gunanya agar terhindar dari sihir dan guna2 yg datangnya samar2. Syaratnya kita harus menyakini kebenaran makna ayat2 tsb. Ayat 7 terdiri atas :
1. Qs At Taubah 51
2. Qs Yunus 107
3. Qs Hud 6
4. Qs Hud 56
5. Qs Al ‘Ankabut 60
6. Qs. Fatir 2
7. Qs Az Zumur 38

Jadi ayat2nya adalah :

1. Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.

2. Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim

3. Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin

4. Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim

5. Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim

6. Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim

7. Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.

Artinya :
1. Katakanlah : Sekali2 tdk akan menimpa kami melainkan apa yg telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepd Allah org2 yg beriman hrs bertawakkal.

2. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, mka atiada yg dpt menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yg dpt menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepd Siapa yg dikehendakiNya di antara hamba2Nya. Dialah Yg Maha Pengampun lagi MAha Penyayang.

3. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yg memberi rizkinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dlm kitab yg nyata

4. Sesungguhnya aku bertawakkal kepd Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yg memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yg lurus

5. Dan berapa banyak binatang yg tdk dpt membawa/mengurusi rizkinya sendiri. Allahlah yg memberi rizki kepdnya dan kepdmu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

6. Apa saja yg Allah anugrahkan kepd manusia berupa rahmat, maka tiada seorgpun yg dpt menahannya dan apa saja yg ditahan oleh Allah, maka tidak seorgpun yg sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yg Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

7. Dan sungguh jika kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg menciptakan langit dan bumi?? Niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepdku ttg apa yg kamu seru sekalian Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepdku, apakah berhala2mu itu dpt menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepdku, apakah mereka dpt menahan rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepdNyalah bertawakkal org2 yg berserah diri.

Apakah ayat 7 gunanya hanya tuk perisai dari guna2 ?

Nggak juga bisa dipakai juga tuk melunturkan ilmu gaib org lain.
Lumayan tokcer lho…

Syaratnya : Harus hapal ayat tujuh dan artinya sudah diyakini kebenarannya.
Caranya : Saat berhdpan dgn yg punya ilmu gaib. Baca ayat tujuh lalu berdoa :
“Ya Allah dengan kebenaran Ayat-ayatMu yg telah hamba baca, lunturkan kekuatan dan ilmu si….”

Surah ini paling pendek, hanya mengandungi 3 ayat & diturunkan di Makkah dan bermaksud sungai di syurga. Kolam sungai ini diperbuat daripada batu permata nan indah dan cantik. Rasanya lebih manis daripada madu, warnanya pula lebih putih daripada susu dan lebih wangi daripada kasturi.

Surat alfatihah

1. Menghilangkan Sifat Pelupa

Cara mengamalkannya, tulislah surat AL-Fatihah ini pada kertas atau kain yang putih, kemudian dilebur dalam air dan airnya dubuat minuman. Lakukanlah berulang kali. Insya Allah sifat pelupa itu akan hilang dengan segera.

2. Menyembuhkan Sakit Mata

Cara mengamalkannya, bacalah suratAl-Fatihah 33 kali setelah shalat Shubuh, lalu tiupkan pada kedua telapak tangan dn usapkan pada mata yang sakit, Insya Allah mata yang sudah berkali-kali berobat kedoktertidak kunjungsembuh, kare

3. Memperlancar Jalannya Rizki.

Cara mengamalknanya, bacalah surat Al-Fatihah secara rutin pada tiap malam sesudah shalat Tahajjud sebanyak 33 kali. Insya Allah akan dolancarkan jalan rizkinya sehingga terjauh dari kekurangan. Begitupun semua usahanya akan dimudahkan dan selalu mendapat keuntungan.

4. Menyembuhkan Penyakit Yang Membandel

Cara mengamalknnya, tulislah surat Al-Fatihah pada kertasatay kain yang putih, lalu dilebur dengan air yang suci. Setelah itu airnya diminumkan pada orangyangsakit. Insya Allah penyakitapapun yang sukar disembuhkan (membandel) akan seger-a sembuh.

Disamping itu, sisa air tersebut diusapkan kepada sekujur tubuhnya, terutama pada bgian yang terasa sakit seraya membaca do’;a sebagai berikut:

“Wahai Tuhanku, sembuhkanlah dia, karena Engkaulah Dzat Penyembuh. Wahai Tuhanku, penuhilah keinginanku karena Engkaulah Dzat YangMemenuhi. Wahai Tuhanku, sehatkanlah dia, karena EngkaulahDzat YangMemberinya kesehatan”.

5. Dapat mencerdaskan Akal Fikian

Cara mengamalkanya, bacalah surat Al-Fatihah selama tujuh hari berturut-turut, yang setiap harinya sebanyak 70 kali untuk ditiupkan ke dalam gelas yang diisi dengan air. Kemudian airnya diminumkan kepada orang/anak yang bebal otak. Dengan izin Allah, ia akan menjadi orang atau anak yang berfkiran cerdas, sehingga bisa memahami berbagai macam ilmu hikmat.

6.    Dapat Menyembuhkan Penyakit Dalam

Cara mengarnalkannya, tulislah surat Al-Fatihah ini pada kertas yang putih, kemudi-an dilebur dengan air. Setelah itu airnya diminumkan pada qrang yang menderita penyakitdalamyangsudah lama belurn juga sembuh. Insya Allah dengan jalan yang demikian ini, penyakit itu akan segera sembuh. Lakjjkanlah berulang-ulang bila belum ada perubahan

AIR PUTIH BER-ASMA’

Sangat berguna untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Caranya :

Baca Surat Al fatihah 1 Kali dan ayat dibawah ini 3 kali lalu tiupkan pada air putih dan minumkan pada

sipasien. Insya Allah sembuh.

Setelah dibacakan ayat ini air putih tersebut akan berubah zatnya menyesuaikan kehendak kita untuk

penyembuhan.

“ FASAQOLAHUMMA TSUMMA TAWWALLA ILLA DZILI, FAQOLLA ROBBI INNI LAMMA,

ANGZALTAI ILAIYA MIN KHOIRIN FAKIR ” .

Iklan

Oktober 5, 2008 - Posted by | Uncategorized |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: